English Greek Spanish Portuguese
Παρακολουθήστε μας:

Δημοσίευση του βίντεο της παρουσίασης του έργου LIFE…

Δημοσίευση του βίντεο της παρουσίασης του έργου LIFE GAIA Sense στην Athens Circular Forum ΙΙ

Δημοσιεύτηκε: 17/06/2021 Νέα

Tην Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 ο κ. Βασίλης Πυργιώτης, Senior Project Manager της εταιρείας πληροφορικής και τεχνολογίας NEUROPUBLIC παρουσίασε το LIFE GAIA Sense κατά τη διάρκεια της διήμερης διαδικτυακής εκδήλωσης «Athens Circular Forum ΙΙ», η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας #EUGreenWeek. Το LIFE GAIA Sense παρουσιάστηκε ως Best Practice στο 4o πάνελ με τίτλο “Επιχειρηματικές πρακτικές κυκλικής οικονομίας και βιοοικονομίας” δεδομένου ότι το gaiasense αποτελεί μια καινοτόμο λύση ευφυούς γεωργίας η οποία συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί από την ΕΕ για τον μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν οι ομιλίες όλων των εισηγητών οι οποίοι αναφέρθηκαν τόσο στη σημαντικότητα του χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE όσο και στην ανάγκη ψηφιοποίησης και εφαρμογής της ευφυούς γεωργίας και στην αξιοποίηση της επεξεργασίας και λήψης δορυφορικών εικόνων για τη γεωργία.

Εν συνέχεια ακολουθεί σύντομη περίληψη των εισηγήσεων, μαζί με χρονικές σημειώσεις, που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο βίντεο.

Δημήτρης Χωματίδης, υπεύθυνος των δράσεων Κυκλικής Οικονομίας του Πράσινου Ταμείου (1:22 – 9:23)

Παρουσίασε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών του Ταμείου για την κυκλικότητα και το κλίμα, με έμφαση  στην απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Περιέγραψε επίσης τον ρόλο του Πράσινου Ταμείου, εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και φορέα στον οποίο εδρεύει το εθνικό σημείο επαφής για το πρόγραμμα LIFE.

Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (11:45 – 29:00)

Ανέλυσε τους βασικούς άξονες του νέου Οδικού Χάρτη για την Κυκλική Οικονομία και τις σημαντικότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως την ενσωμάτωση και επικαιροποίηση της Οδηγίας για την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης από τον Ιούλιο toy 2021. Πλέον αυτού σημείωσε ότι μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται να πραγματοποιηθούν 67 δράσεις με στόχο τη βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική αλλά και τη βιώσιμη κατανάλωση.

Έφη Λαζαρίδου, CEO της οργάνωσης «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», (29:12 – 46:30)

Ανέδειξε τις περιφερειακές δράσεις υποστήριξης της βιοοικονομίας και ενδυνάμωσης των νέων αγροτών με καινοτόμα εργαλεία της ΝΓΝΓ σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη ρύπανση που προκαλείται από τον γεωργοτροφικό τομέα, όπως και στη σπατάλη των τροφίμων. Αναφέρθηκε στις καινοτόμες πρωτοβουλίες της ΜΚΟ που αφορούν την ορθή διαχείριση των πλαστικών στη γεωργία και την υλοποίηση του πρώτου και μοναδικού προγράμματος κατάρτισης για παραγωγούς και επιχειρηματίες στην αγροδιατροφή για την αγροκυκλικότητα. Απώτερος στόχος είναι το παγκόσμιο σύστημα υγείας να γίνει κλιματικά ουδέτερο μέσω της υιοθέτησης ενός βιώσιμου, αναπτυξιακού και επιχειρηματικού μοντέλου οικονομίας ανάπτυξης που θα βασίζεται στη γνώση και στην κατανόηση των περίπλοκων οικοσυστημάτων μας.

Θανάσης Πότσης, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών, (46:40 – 1:13:47)

Παρουσίασε με γλαφυρό τρόπο πρωτοποριακές διαστημικές εφαρμογές ελληνικών επιχειρήσεων που επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση, με έμφαση στην κλιματική προσαρμογή, τη μείωση της ρύπανσης και τη γεωργία ακριβείας. Ο κ Πότσης κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του επέλεξε να κάνει ειδική μνεία στην εταιρεία NEUROPUBLIC και στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense παρουσιάζοντας μάλιστα τον χάρτη με τις εγκαταστάσεις του gaiasense στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς αποτελεί παράδειγμα καινοτόμου τεχνολογικού εργαλείου το οποίο αξιοποιεί τις δυνατότητες του διαστήματος και της τηλεπισκόπησης.

Βασίλης Πυργιώτης  Υπεύθυνος διαχείρισης έργων της εταιρείας NEUROPUBLIC συντονιστής του έργου LIFE GAIA Sense (1:14:00 – 1:36:43)

Ανέλυσε τα αποτελέσματα του LIFE GAIA Sense ως βέλτιστης πρακτικής κυκλικής βιοοικονομίας, με την αξιοποίηση του καινοτόμου εργαλείου ευφυούς γεωργίας gaiasense Eπεξήγησε πως η χρήση ψηφιακών εργαλείων μπορεί να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας παρουσιάζοντας παράλληλα και τις τέσσερις διαστάσεις του συστήματος από τις οποίες αντλούνται πληροφορίες για την παροχή συμβουλών άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας.

Ηλίας Ντέμιαν Υπεύθυνος παρακολούθησης της ομάδας εξωτερικής παρακολούθησης του έργου LIFE, Nemo (1:36:43 – 1:56:11)

Κατέδειξε τον καταλυτικό ρόλο του προγράμματος LIFE για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ.  Επεσήμανε την εξέλιξη του έργου σε βάθος χρόνου καθώς και τον αντίκτυπο που έχει τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ευρωπαϊκή και εθνική οικονομία δεδομένου ότι συμβάλει στο ΑΕΠ κάθε χώρας και δημιουργεί άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Επίσης, αναφέρθηκε πως πλέον το πρόγραμμα έχει εισαγάγει την πρωτοβουλία C2M που υποστηρίζει τη δημιουργία δομών που ενισχύουν την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων ενός έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο