Το LIFE GAIA Sense σε ημερίδα δικτύωσης ελληνικών έργων LIFE

12-7-19_20190702_101431

Με την ευκαιρία της επίσκεψης αντιπροσωπείας του έργου "Cyprus Capacity Building for LIFE – Cyclamen" στην Αθήνα, η Ελληνική Ομάδα Κρούσης για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force) διοργάνωσε ημερίδα για τη δικτύωση των ελληνικών έργων LIFE. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουλίου στην έδρα του Πράσινου Ταμείου στη Βίλα Καζούλη.

Μεταξύ των έργων που συμμετείχαν και παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας ήταν και το LIFE GAIA Sense. Ο Βασίλης Πρωτονοτάριος, Υπεύθυνος εξωστρέφειας και Δικτύωσης της NEUROPUBLIC συμμετείχε στην ημερίδα και παρουσίασε το έργο LIFE GAIA Sense, τους στόχους, τη μεθοδολογία που αναπτύσσει αλλά και την πρόοδο που έχει κάνει μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του.Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναδείχθηκε ο ρόλος του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense στο έργο, και έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο αυτό συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και πιο γενικά, σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας.

Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησαν ερωτήσεις από το τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προσέγγιση που ακολουθεί το έργο αλλά και το gaiasense. Επίσης, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος συζητήθηκαν και ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ του LIFE GAIA Sense και άλλων έργων που συμμετείχαν στην εκδήλωση, επεκτείνοντας τη δραστηριότητα του σε νέα πλαίσια και εξετάζοντας νέες εφαρμογές.

Το LIFE GAIA Sense σε ημερίδα δικτύωσης ελληνικών ...
3ο meeting, 3 & 4 Ιουλίου 2019, Λισαβόνα

Style Selector

Layout Style

Background Image