Παρουσία του LIFE GAIA Sense στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας

life_cong_1_el

 Το έργο LIFE GAIA Sense ήταν ανάμεσα στα έργα που εκτέθηκαν στο κοινό του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 25 Οκτωβρίου 2018. Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι του έργου NEUROPUBLIC (www.neuropublic.gr), GAIA Epicherein (www.c-gaia.gr) και ΕΑΣ Μεραμβέλλου (http://www.easm.gr/) είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με συμμετέχοντες του Συνεδρίου και να τους ενημερώσουν σχετικά με το αντικείμενο του έργου αλλά και τις τρέχουσες δράσεις του.

Επιπλέον, το πόστερ του έργου βρισκόταν καθόλη τη διάρκεια του Συνεδρίου στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που προοριζόταν για την προώθηση σχετικών έργων και δράσεων. Κατ' αυτόν τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία τόσο της σφαιρικής πληροφόρησης του κοινού, όσο και δικτύωσης του LIFE GAIA Sense και με άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το SCOoPE, το DataBio και το Tomres . Τέλος, σημαντική διάδραση επιτεύχθηκε και με τα προγράμματα του ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ "SymbIoT Ενσωμάτωση GNSS δυνατοτήτων σε τηλεμετρικούς σταθμούς αγρού για προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πλοήγησης και γεωργίας ακριβείας" και "SmartPeach: Ανάπτυξη τεχνικών ευφυούς γεωργίας για τη βελτιστοποίηση εφαρμογής των εισροών στην καλλιέργεια συμπύρηνου και επιτραπέζιου ροδάκινου".

Εγκατάσταση της υποδομής ευφυούς γεωργίας του έργο...
Kick off Meeting 25-26 Ιουλίου 2018

Style Selector

Layout Style

Background Image