3ο meeting, 3 & 4 Ιουλίου 2019, Λισαβόνα

IMG_9317

Το 3ο meeting του έργου, έλαβε χώρα στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας στις εγκαταστάσεις της CONFAGRI.

Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τους προηγούμενους 6 μήνες (Μ7-Μ12). Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις δράσεις που συντονίζονται τόσο από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ όσο και από τη Neuropublic. Πέραν των όσων έχουν ήδη γίνει, τέθηκε και συγκεκριμένος χρονικός προγραμματισμός για τα επόμενα βήματα του LIFE GAIA Sense για τους μήνες 13 έως 18.

Τη 2η ημέρα του meeting, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν και συζήτησαν για τις δράσεις οι οποίες συντονίζονται από το Τμήμα Γεωπονίας του Τμήματος Υδραυλικής, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα επόμενα βήματα σε αυτές. 


Το LIFE GAIA Sense σε ημερίδα δικτύωσης ελληνικών ...
Ενημερωτικές & Εκπαιδευτικές Ημερίδες στην Ελλάδα

Style Selector

Layout Style

Background Image